Shopping cart
0.00ден

RRETH NESH

Te nderuar,

ELMOND IN është një firmë tërësisht private е regjistruar në vitin 1992 me punë themelore në inxhinieri civile. Si specialitet më të afërt është pjesë e instalimeve elektrike dhe pajisjeve dmth:

1. Projektim dhe inxhinieri

2. Kryerja e të gjitha llojeve të instalimeve elektrike

3. Tregtisë

Pwrvoja shumw vje[are dhe puna qw ne kemi nw kwtw rajon dhe kushtet tw cilat I kemi janw provw e mjaftueshme pwr suksesin e firmws ELMOND IN . Në të kaluarën ne kemi arritur të ndërtojmë një imazh të një firme të qëndrueshme, shumë profesionale dhe të cilwsisw sw lartw.
Kjo traditë vazhdon edhe në të ardhmen. Ne jemi në dispozicionin tuaj në çdo kohë për të provuar cilësinë e punës sonë dhe profesionalizmin tonë, dhe për më tepër ne jemi të përgatitur për çdo lloj të bashkëpunimit.

Me respekt,
Dragi Kaevski

CERTIF
IKATA