ИНЖЕЊЕРИНГ

- Проектирање

- Асемблирање на електро ормари

- Инсталација

прочитај повеќе ...

ИЗВЕДБА

Изведба на сите типови електрични инсталации

- Високонапонски дел

- Нисконапонски дел

-Сите видови на слабострујни инсталации

Прочитај повеќе...

ТРГОВИЈА

Дистрибуција на комплетната програма на Legrand електрична опрема.

- Заштита

- Индустриски сектор

- Елементи за инсталации

- Комерцијален сектор

Прочитај повеќе ...

Брендови